APPelit StoMakker

, ,

Hoe overtuig je een ziekenhuis om bij een aanbesteding voor een kinder-app te investeren in jóuw software? APPelit koos ervoor om deze aanbesteding te laten schrijven in eenvoudige, overtuigende taal.

Onze rol: to the point

Wij lazen de hele aanbesteding door. Omdat we APPelit al goed kennen, konden we op basis hiervan meteen basic informatie verzamelen die hoorde bij de eisen uit de aanbesteding. Daarna ontvingen we details over de app die het bedrijf aan het ziekenhuis voorstelde. Die plaatsen we in categorieën én verpakten we in aantrekkelijke en toegankelijke woorden; alle technische taal vervingen we daarbij door eenvoudige uitleg. Ook lieten we zien hoeveel ervaring APPelit al heeft met software ontwikkelen voor de zorg.

Resultaat: met glans gewonnen

Alle moeite loonde. APPelit won de aanbesteding met glans.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

10 mei 2022

MENU