D66 Enschede

,

Het aantal Enschedeërs dat moeite heeft met lezen en schrijven (laaggeletterd), is circa 25%. Wil je als lokale politieke partij kiezers winnen? Dan is het wel handig dat ook deze mensen je begrijpen; zéker als je in je verkiezingsprogramma hebt staan dat je de politieke informatie begrijpelijk wilt hebben voor iedereen. Daarom koos D66 ervoor haar verkiezingsprogramma voor 2022 helemaal door ons te laten herschrijven op taalniveau B1.

Onze rol: eenvoud centraal

Enkele belangrijke kenmerken van taalniveau B1?

  • Moeilijke woorden vervangen door eenvoudige woorden
  • Ingewikkelde/lange zinnen opdelen in tweeën
  • Passieve zinnen (‘zij heeft gedaan’) vervangen door áctieve zinnen (‘zij deed’)

Het eerste woord dat we vervingen? ‘Visie’. Dat werd ‘Zo zien wij Enschede’. En een kreet als ‘sociale problematiek groot en hardnekkig’ vervingen we door ‘veel mensen die lange tijd in probleemsituaties zitten’. Bijna alle zinnen herschreven we op die manier: korter, krachtiger, duidelijker.

Vergelijk de oude visie met de uiteindelijke versie van het D-66plan: Hoe wij Enschede zien.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

5 mei 2022

MENU