Bestaande referentieteksten (projecten voor klanten) omzetten in begrijpelijker info. Inhoud meer gericht op de beginsituatie, het werk van Klein Poelhuis en de daardoor ontstane eindsituatie. Ook de veelal duurzame aspecten meer uitgediept en benadrukt. 
Met boven elke tekst nu een krachtige, richtinggevende kop in plaats van (alleen) de naam van het project.

Zo worden relatief saaie projectteksten duidelijker en kunnen potentiële klanten snel zien wat de inzet van dit installatiebedrijf bijdraagt aan het (vaak duurzame/energiezuinige) succes.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

19 november 2013

MENU