Duidelijke taal: maak uw tekst begrijpelijk

Wilt u dat lezers u begrijpen? Dat lukt met duidelijke taal, op taalniveau B1.

De Raad van Europa bedacht 6 taalniveaus onder de naam: Gemeenschappelijk referentiekader (Common European Framework). Doel? In heel Europa het gebruik van taal in een standaard zetten. Sindsdien verspreidt het gebruik van taalniveau B1 (duidelijke taal) zich als een olievlek. Partners in tekst helpt mee.

Duidelijke taalindeling door de Raad van Europa

 • Niveau A1 en A2: heel eenvoudig.
  Kinderen en volwassenen die de taal net leren (A1 = + 5%, A2 = + 15% van NL)
 • Niveau B1: eenvoudige taal
  (+ 40% van Nederland)
 • Niveau B2: moeilijker Nederlands
  (+ 25% van NL)
 • Niveaus C1 en C2: heel moeilijke, vaak universitaire, teksten
  (+ 15% van NL)

Duidelijke taal begrijpt bijna iedereen

Mensen met een hoger taalniveau kunnen natuurlijk wel op een lager niveau lezen. Schrijft u dus duidelijke taal op taalniveau B1? Dan bereikt u sowieso 80% van Nederland. De groep die u eventueel niet bereikt, zijn kinderen, vluchtelingen en andere buitenlandse mensen die net de taal leren. Als u dus eenvoudige taal gebruikt op niveau B1, zit u bij de rest van Nederland dus goed. (zie ook Onze Taal)

6 taalniveaus, 1 niveau voor duidelijke taal

 • A1    Begrip van korte zinnen en woorden. Hulp is nodig bij moeilijke woorden. Begrip van een paar woorden uit een moeilijke zin. Bijvoorbeeld een naam of de tijd.
 • A2    Begrip van de meeste onderwerpen van het nieuws op radio en tv. Kan korte, duidelijke teksten lezen. Kan korte briefjes schrijven.
 • B1     Maakt in korte teksten en zinnen niet veel fouten. Begrip van belangrijke zaken en details van radio en tv-programma’s. Dit wordt gemakkelijker als de teksten vaak terugkomen. Duidelijke taal dus.
 • B2     Begrijpt moeilijke teksten met veel info en moeilijke teksten over een bepaald vak. Gebruikt veel verschillende woorden en zinnen. Volgt radio- en tv-programma’s prima. Maakt soms spel-/grammaticafouten. ‘n Stap moeilijker dan duidelijke taal.
 • C1     Begrijpt verschillende soorten (moeilijke) teksten: teksten voor werk, opleiding en privéleven. Kan correct schrijven.
 • C2     Begrijpt moeiteloos vrijwel alle vormen van geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structurele of taalkundige complexe teksten, zoals gespecialiseerde artikelen, handleidingen en literaire werken (= hoogst opgeleiden = + 1% van NL).

Ook hoger opgeleiden lezen liever duidelijke taal

Richt u zich op hoog opgeleiden? Dan gebruik u moeilijke woorden vast heel vaak. Net als een deel van uw lezers. Toch zitten daartussen meestal ook mensen die hier moeite mee hebben. Pas u aan hen aan: schrijf duidelijke taal. Denkt u dat hoger opgeleiden duidelijke taal te kinderlijk vinden? Mis! Uit onderzoek blijkt dat ook zij liever op een makkelijker niveau lezen!

Lees meer over (hulp bij) eenvoudige, duidelijke taal:

Wilt u hulp bij het schrijven in eenvoudige, duidelijke taal? Vraag Partners in tekst.

MENU